22 100 41 21
Jak działa instalacja fotowoltaiczna

1. Moduły fotowoltaiczne - energię promieniowania słonecznego zamieniają na energię elektryczną.

2. Kable - specjalnymi kablami solarnymi prąd stały z modułów przekazywany jest do inwertera/falownika.

3. Inwerter/Falownik - jest urządzeniem odpowiedzialnym za zmianę prądu stałego z modułów na prąd zmienny, taki sam jak w sieci energetycznej.

4. Licznik dwukierunkowy - wyprodukowana energia niewykorzystana na własne potrzeby, przekazywana jest do sieci przez specjalny licznik dwukierunkowy. W oparciu o odczyty z licznika dwukierunkowego Twój zakład energetyczny dokona stosownego rozliczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Audyt fotowoltaiczny prowadzony przez Eksperta, którego zadaniem jest dobór odpowiedniej instalacji do zapotrzebowania danej nieruchomości w energię elektryczną. Spotkanie to trwa na ogół do 1,5 godziny. W tym czasie Ekspert określa najkorzystniejszą lokalizację paneli, określa ich ilość możliwą do usytuowania na danej powierzchni dachu, uwzględniając między innymi: wymiary połaci dachowej, elementy zacieniające projektowaną instalację (kominy, kukawki, wykusze). Ponadto Ekspert na podstawie rachunków za prąd określa roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i na podstawie tych  danych określa wymaganą moc instalacji. Na spotkaniu omawiana jest zasada działania urządzeń, okresy gwarancyjne podzespołów, rentowność instalacji fotowoltaicznej tworzona w oparciu o indywidualne kalkulacje.

Dla Polski uśrednia się wielkość produkcji z 1kWp zainstalowanej mocy od 950 do 1050kWh. Warunki nasłonecznienia na Wielkopolsce należą do jednych z najlepszych, tj. Mazowsze czy Lubelszczyzna, a ich wartość stanowi 1100-1250 kWh/m2

Gwarancja na uzyski energetyczne wynosi 25 lat. Żywotność instalacji to minimum 35 lat. 

Panel odporny jest na wszelkie niekorzystne warunki atmosferyczne (grad, wilgoć, opady deszczu i śniegu). Moduł może uszkodzić tylko mocna ingerencja ludzka - uszkodzenie mechaniczne.

Czas montażu instalacji zależny jest od wielkości instalacji. Małe domowe  instalacje fotowoltaiczne (3-8kW) montowane są w ciągu jednego dnia. Montaż większych instalacji (8-20kW) trwa do 3 dni.

Zakład energetyczny ma 30 dni na przyłączenie mikroinstalacji do sieci od daty formalnego zgłoszenia. Produkcja z mikroinstalcji pojawi się na rachunku po podpisaniu odpowiednich umów z zakładem energetycznym.

Formalnie, aby prawidłowo rozliczać uzyski z instalacji fotowoltaicznej, inwerter powinien być podłączony do jednego licznika dwukierunkowego, który zostanie zamontowany przez zakład energetyczny. Tym samym w praktyce oznacza to, że jedna instalacja zasila jedno gospodarstwo domowe. 

Na podstawię noweli do ustawy z 1 lipca 2016, zakłady energetyczne mają obowiązek bilansować zużycie vs. produkcje na przestrzeni jednego roku, uwzględniając przy tym opisane w noweli współczynniki (0,8 do 10kW, 0,7 powyżej 10kW). Nadwyżka powstała wyniku produkcji zielnej energii magazynowana jest w sieci. Tym samym Prosument może pobrać wyprodukowaną nadwyżkę w ciągu 365 dni od dnia jej wprowadzenia do sieci uwzględniając odpowiedni współczynnik, np. dla instalacji 4 kW, Prosument może odebrać z sieci 0,8 kWh za każdą 1kWh uprzednio wprowadzoną do sieci.

Włącz oszczędzanie!

Skontaktuj się z nami: 22 100 41 21 kontakt@helioexperts.pl